Koulutusta

 FT Nina Lahdenpohja on toiminut Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksella mikrobiologian ja immunologian  assistentin virassa vuosina 1998-2000. Hän on osallistunut käytännön laboratoriotöiden opetukseen sekä ongelmalähtöisen oppimisen (PBL-menetelmä) tutortoimintaan vetämällä lääketieteen opetukseen kuuluvia ongelmalähtöisen oppimisen pienryhmiä. Nina Lahdenpohja on myös toiminut luennoitsijana Tampereen terveydenhoito-oppilaitoksessa sekä Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella.

 

Solubiologipalvelu Nina Lahdenpohja kouluttaa:

-yleistä lisääntymisterveydestä sekä tahattoman lapsettomuuden syyt

-yleistä hedelmöityshoidoista; miehen ja naisen tutkimukset sekä lapsettomuushoitokäytännöt

-hedelmöityshoitolainsäädäntö

-hedelmöityshoitoalan laboratoriotöiden tekniikoita:

          -hedelmöityshoitoklinikan laboratorio (varusteet, olosuhteet)

          -munasolujen keräys

          -soluviljelyt

          -ICSI, IVF, IVM

          -blastokystiviljely

          -Assisted hatching eli alkionkuoren avaus (AT/PZD/Laser)

          - alkiobiopsiat D3, D5-D7 

          -pakastukset (alkiot, ovariokudos, siittiöt, testisbiopsiat)

          -sulatukset

          -alkion siirrot

          -TESA

          -AIH, AID

          -analyysit

          -hedelmöityshoitoklinikikan laboratorion laadunvalvonta

          -hedelmöityshoitoklinikan laboratorion olosuhdevalvonta

-solu- ja molekyylibiologian alan perusteet

-solu- ja molekyylibiologian alan laboratoriotöiden tekniikoita

 

Palvelu  on hinnaltaan kilpailukykyinen, sillä laskutus tapahtuu vain tehdyistä työtunneista. Matkakulut Tampereen ulkopuolelle laskutetaan erikseen.

 Lisätiedot: nina.lahdenpohja@solubiologipalvelu.fi