Hedelmöityshoidot

 

Nyt on mahdollisuus saada ammattitaitoista apua hedelmöityshoitoklinikoiden laboratorioon!

 

Solubiologi, FT Nina Lahdenpohja on toiminut alalla vuodesta 2000; Tampereen yliopistollisen sairaalan vastaavana IVF-laboratorion biologina vuosina 2000-2003, Väestöliiton klinikat Oy:n Tampereen klinikan laatuvastaavana sekä vastaavana biologina 2003-2009. Nina Lahdenpohja on  SFY:n (Suomen Fertiliteettiyhdistys) ja ESHRE:n (European Society of Human Reproduction and Embryology) jäsen.

Solubiologipalvelu Nina Lahdenpohja tarjoaa laboratorioonne laajan kokemuksensa hedelmöityshoitolaboratorion toiminnasta:

-munasolujen keräys

-soluviljelyt

-ICSI, IVF, IVM

-blastokystiviljely

-Assisted hatching eli alkionkuoren avaus (AT/PZD/Laser)

-pakastukset; slow freeze ja vitrifikaatio (alkiot, munasolut, ovariokudos, siittiöt, testisbiopsiat)

-sulatukset

-alkion siirrot

-TESA, mikroTESE

-alkiobiopsiat (D3, D5-D7) PGS/PGD

-AIH, AID

-analyysit

-laadunvalvonta

-laboratorion olosuhdevalvonta

-koulutus

 

Palvelu toteutetaan kunkin hedelmöityshoitolaboratorion laatukäsikirjan ja laboratorion laatuvastaavan ohjeiden mukaisesti. Myös viikonlopputyöt ja sairaustapauksissa tuuraus nopeallakin aikataululla. Työskentelyssä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/23/EY sekä lakia 547/2007 ihmisen elimien, kudosten ja solujen lääketieteellisestä käytöstä. 

 

Käyttämällä Solubiologipalvelun tarjoamaa aputyövoimaa on mahdollista saada ammattitaitoinen työntekijä laboratorioonne kiireisten päivien, sairauslomien ja muiden lisätyövoimaa vaativien tilanteiden ajaksi. Palvelu on hinnaltaan kilpailukykyinen, sillä laskutus tapahtuu vain tehdyistä työtunneista. Matkakulut Tampereen ulkopuolelle laskutetaan erikseen.

 Lisätiedot: nina.lahdenpohja@solubiologipalvelu.fi