Teollisuuteen ja tutkimukseen

Solubiologipalvelu Nina Lahdenpohja tarjoaa osaamistaan teollisuuteen ja tutkimukseen lääketieteen ja biotieteiden alalla.

Nina Lahdenpohja on valmistunut filosofian maisteriksi ja solubiologiksi Jyväskylän yliopistosta 1996. Väitöskirjansa hän teki Tampereen yliopiston  lääketieteen laitoksen mikrobiologian ja immunologian tutkimusryhmässä 1995-1998 aiheenaan Transkripton Factor NF-kappa B In T Cell Activation. Vuonna 1998 hän myös valmistui väitöksen jälkeen 26 -vuotiaana filosofian tohtoriksi.

Nina Lahdenpohjalla on kokemusta tutkimuksesta vuodesta 1994 alkaen. Hän on perehtynyt T-lymfosyyttien signaalitransduktioon, solueristyksiin - ja viljelyihin, solun sisäisten happiradikaalien määrittämiseen sekä laajaan joukkoon erilaisia solu - ja molekyylibiologisia tutkimusmenetelmiä:

  

 • solueristykset ja -viljelyt
 • solufraktioinnit ultasentrifugaatiolla
 • signaalitransduktio
 • proteiini-DNA-interaktiot
 • solun sisäiset happiradikaalit
 • transfektiot
 • PCR
 • sekvensointi
 • DNA-, RNA-, proteiinieristykset
 • histologia
 • mikroskopia, elektronimikroskopia
 • virtaussytometria
 • EMSA, Western Blotting, Northern Blotting, ELISA
 • sytokiinigeenien polymorfismi
 • mikroinjektio
 • kryobiologia
 • laboratorion olosuhdevalvonta
 • tieteellisen artikkelin laadinta
 • esitelmät ja posterit

Nina Lahdenpohja on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita alan arvostetuissa kansainvälisissä lehdissä sekä pitänyt esitelmiä ja posteriesityksiä kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä kokouksissa. Hän on toiminut ohjaajana ja tarkastajana Pro Gradu-töissä sekä lääketieteen opiskelijoiden syventävien opintojen lopputöissä.

 

Solubiologian alan vaativat asiantuntijatyöt toteutuvat Solubiologipalvelun avulla. Palvelu on hinnaltaan kilpailukykyinen, sillä laskutus tapahtuu vain tehdyistä työtunneista. Matkakulut Tampereen ulkopuolelle laskutetaan erikseen.

 Lisätiedot: nina.lahdenpohja@solubiologipalvelu.fi